Nyt fra Samlingen

I vinterens løb 20/21, er databasen med oversigt over alle genstande, blevet revideret og ajourført.
Den er nu klar til at blive kontrolleret i forhold til de fysiske genstande - når Corona tillader det.
Ligeledes skal alle nye genstande registreres og sættes på plads.

08 maj 2021

Status og nyt fra Fundraisingudvalget

08 maj 2021

Nyt fra Mølleriet

23 april 2021

Andre nyheder