Nyt fra Mølleriet

Vi havde den 7. maj 2021, besøg af følgende:
Kristian Pihl Lorentzen, Christoffer Melson, (Begge MF) og
Gerda Haastrup Jørgensen, Peder Hummelmose, Hans Hoffensetz, (Alle fra Vejle Byråd).
Alle fra partiet Venstre.
Arbejdsmødet havde til formål, at skaffe oplysninger og viden til "Møllegruppen", som Kristian P.L. har taget initiativ til, så dette kan indgå i erfaringspuljen til bevarelse af de gamle historiske møller.

De skrev følgende i gæstebogen:
"Tusind tak for et uhyre interessant besøg hos "Danmarks Smukkeste Vandmølle". Og tak til jer ildsjæle, der bruger tid og kræfter på at bevare Børkop Mølle i funktionsdygtig stand !"
"Med de bedste hilsner".

Signeret.

08 maj 2021

Status og nyt fra Fundraisingudvalget

23 april 2021

Andre nyheder

06 april 2021

Nyt fra bestyrelsen