Nyt fra Mølleriet

Nyt fra Mølleriet

Der er nu bevilliget de sidste midler til at få udfærdiget "Tilstandsrapport" på mølleriet, så nu venter vi bare på, at den tyske ingeniør/møllebygger får tid til at komme forbi og besigtige - samt beskrive hvordan situationen faktisk er.

Elmann forsøger at gennemføre et "Møllepasserkursus", der starter den 27. september afsluttende med at male mel i uge 45.

Efter at "Trolden" er kommet til som nabo, er besøgstallet i mølle nærmest eksploderet - det højeste antal indtil videre er 141 gæster på en ordinær vagt.
Dette er positivt, at der er så stor interesse for dette kulturhistoriske klenodie.

19 september 2021

Andre nyheder

19 september 2021

Nyt fra Samlingen

19 september 2021

Status og nyt fra Fundraisingudvalget