Andre nyheder

Andre nyheder
Det har vist sig hen over sommeren, at placeringen af bord/bænkesættene er en succes - der se meget tit at der er gæster som benytter tilbuddet om at nyde medbragt kaffe, mad m.m. i "Æblehaven".
I flere tilfælde er det hele selskaber, som har holdt pause i området.
Det kan også oplyses, at det område langs Brøndsted Møllevej (Øst for den store parkeringsplads), der tidligere var påtænkt anvendt til rækkehuse, nu på byrådsmøde den 15. september er godkendt og udlagt som anvendt til rekreativt område i lokalplanen.
Dette ser ud til at være resultat af daværende lokalråd, Kunstskabet, borgermødet og vores indsigelse m.fl. - hvilket må siges at være en tilfredsstillende beslutning.
Så hænger hele området "Den grønne kile" også sammen med området langs Elbækvej - der i forvejen er udlagt til rekreative formål i lokalplanen.

19 september 2021

Nyt fra Samlingen

19 september 2021

Status og nyt fra Fundraisingudvalget

19 september 2021

Nyt fra Mølleriet