Nyt fra betyrelsen

Nyt fra betyrelsen

Der er i løbet af 2023, fra Augustinusfonden og Vejle Kommune bevilliget midler til restaurering af mølleriet, samt bindingsværk og tag på hovedbygningen.
Det betyder:
- at mølleriet efter restaureringen, igen vil kunne male mel i mange år fremover.
- at bygningen (Tag og fag) bliver skiftet - henholdsvis repareret.

Fra "byggemøde" den 8. december 2023, er det oplyst, at arbejdet forventelig starter efter årsskiftet, i takt med at de planlagte arbejder bliver godkendt ved Slots- og Kulturstyrelsen.
Denne godkendelse er nødvendig, da bygninger og området er fredet og det kulturhistoriske udseende og indtryk skal bevares.
Denne proces tager lidt ekstra tid, så der forventes byggearbejder gennem 2024 - og måske ind i 2025, også afhængig af, om de rigtige håndværkere kan skaffes.

Foreningen Børkop Vandmølles Venner er utrolig glade for bevillingen og sender en stor tak til Augustinusfonden, samt Vejle Kommune.

Vi glæder os rigtig meget til at følge arbejdet og få mølleriet i drift igen - det var sidste udkald for at redde dette unikke stykke kulturhistorie - "Danmarks Smukkeste Vandmølle" til vore efterkommere.

Med disse ord, ønske i alle og jeres kære, en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

14 december 2023

Andre nyheder

14 december 2023

Nyt fra Samlingen

14 december 2023

Status og nyt fra Fundraisingudvalget