Nyt fra betyrelsen

Nyt fra betyrelsen

18. juli:
Som det ses på seneste foto, er opmuring af bindingsværkstavlerne påbegyndt - ser ud til at blive rigtig flot, når det bliver kalket og træværket malet.

19. september:
Så er alle Covid-19 restriktioner aflyst, så nu fortsættes planlægningen som førhen - dog følges situationen og der reageres, hvis det bliver nødvendig.

Elmann forsøger at afholde et "Møllepasserkursus", der starter den 27. september og afsluttes med at der males mel i uge 45.

Efter henvendelse fra Dansk Møllerforening er BVV vært for DMF Regionsmøde den 16. oktober.

Efter flere møder med byrådspolitikere og senest med Borgmesteren og Kommunaldirektøren, er det lykkedes at få Vejle Kommune til at bidrage med de sidste midler til at få udfærdiget en tilstandsrapport på mølleriet, så vi kan komme videre med at ansøge fonde m.fl.

Margrete er kommet med forslag om at få en ny fryser til is - dette blev godkendt. Hun og Erik finder en til start på næste sæson.

Økonomien ser fin ud. Efter ansøgning har vi modtaget et par beløb til opstart efter Coronaen.
Medlemstallet er stabilt og der forventes at kunne hverve nogle nye til julemarkedet den 21. november.

Julemarkedet er under planlægning og der blev i sidste uge udsendt invitation til de, der var med forrige år.
Efter ca. 1. oktober udsendes invitation til de, som er på venteliste.

Der har på det seneste været nogle rundvisninger og i går, havde vi besøg af en delegation fra "Aa Mølle Laug" - fra Lemvig som var rundt i både møllen og samlingen.

19 september 2021

Andre nyheder

19 september 2021

Nyt fra Samlingen

19 september 2021

Status og nyt fra Fundraisingudvalget