Status og nyt fra Fundraisingudvalget

Status og nyt fra Fundraisingudvalget

8. juli 2021:
Holdt den 17. maj møde med borgmesteren m.fl., hvor vi viste rundt og forklarede de udfordringer, som der skal løses, for at mølleriet m.m. fortsat kan holdes i drift. Mødet var meget positivt og forstående over for  den aktuelle situation.
Der er siden aftalt et nyt møde i starten af august måned, hvor der også deltager en repræsentant fra et arkitektfirma som har meget stor erfaring med restaurering af historiske bygninger - og herunder også gamle møller.
Dette ser vi meget frem til og håber, at der kommer løsningsforslag, der kan sikre mølleriets drift mindst 1 generation frem.

Som det kan ses i området, fortsætter restaureringen langsomt men sikkert af bindingsværket på gavlen og sider af den bygning, der rummer festsalen m.m.
Yderligere er det senest oplyst, at dræn bag bygningen er undersøgt og det er besluttet at dette skal skiftes, da det ikke virker efter hensigten.

Tryk på knappen for at se planerne.

19. september:
I august måned, blev der afholdt møde med Borgmesteren og Kommunaldirektøren. Her blev de sidste penge bevilliget til at lave en "Tilstandsrapport" på mølleriet.
Denne rapport danner så sammen med den vi sidste år fik lavet på "Klimaskærmen", grundlag for de ansøgninger vi skal have sendt til fonde m.fl.

19 september 2021

Andre nyheder

19 september 2021

Nyt fra Samlingen

19 september 2021

Nyt fra Mølleriet