Status og nyt fra Fundraisingudvalget

5. april 2021:
Fik sidste år via ansøgning til byrådet Vejle Kommune(VK), udvirket en bevilling til restaurering på kr. 1. Mill. som vi er meget glade for.
Der har været nogle besværligheder med at få oplyst, hvad forvaltningen VK ville anvende beløbet til, men vi har via Slots- og Kulturstyrelsen(SLKS) fået oplyst, at VK den 26. januar 2021, har søgt om restaurering af bindingsværk og felter heri – udskiftning af døre til restauranten, samt noget drænarbejde bag festsalen m.m.
I første omgang fik VK afslag på ansøgningen, da den ikke var fyldestgørende – men det forlyder nu at SLKS har givet tilladelse og at arbejdet går i gang i løbet af nogle måneder.
Resultatet er ikke som vi søgte om, til Mølleriet, men alligevel en glædelig start på en samlet forskønnelse af området.
Arbejdet med at skaffe midler til Mølleriet fortsættes.

6. maj 2021:
Så er der modtaget nogle skitser over, hvilke arbejder der planlægges udført - formentlig i 2021.
Det kan yderligere oplyses, at VK er ved at undersøge muligheden for
- Understrygning af taget på den sydlige side af møllebygningen,
- Dræning af området mellem åen og længen med festlokalerne, samt
- Reparation af trappe og støttemur ved mølledammen.
Måske dette også lykkes i 2021.

Tryk på knappen for at se planerne.

08 maj 2021

Nyt fra Mølleriet

23 april 2021

Andre nyheder

06 april 2021

Nyt fra bestyrelsen